fbpx

răspândire

Sinonime pentru răspândire

RĂSPÂNDÍRE s. 1. v. împrăştiere. 2. împrăştiere, prefirare, presărare, presărat, răsfirare, risipire. (~ nisipului pe alee.) 3. v. difuzare. 4. difuzare, împrăştiere, revărsare. (~ luminii în toate unghe-rele.) 5. difuzare, propagare, transmitere, (fig., peior.) trâmbiţare. (~ unei ştiri.) 6. împrăştiere, propagare, (livr.) diseminare, (pop.) lăţire. (~ unor zvonuri mincinoase.) 7. popularizare, pro-pagare, propovăduire, (astăzi rar) vulgarizare, (înv.) poporanizare, propagaţie. (~ unor cunoş-tinţe.) 8. (BIS.) predicare, propagare, propovăduire, (înv.) mărturisire, mărturisitură. (~ unei credinţe.) 9. degajare, emanare, emanaţie, emisiune, exalare, exalaţie, împrăştiere, (înv.) răsfugare. (~ de gaze de la sobă.)

RĂSPÂNDÍ vb. 1. v. împrăştia. 2. a (se) împrăştia, a (se) răzleţi, a (se) risipi, (pop.) a (se) năsădi, (înv. şi reg.) a (se) sparge, a (se) spărgălui, (prin Olt. şi Ban.) a (se) sprânji, (înv.) a (se) scociorî, a (se) scodoli. (I s-a ~ întreaga turmă.) 3. a (se) împrăştia, a (se) prefira, a (se) presăra, a (se) răsfira, a (se) risipi. (A ~ nisip peste tot.) 4. a împrăştia, a presăra, a semăna, (rar) a scutura. (A ~ flori în calea cuiva.) 5. a (se) împrăştia, a (se) revărsa, a (se) risipi, a (se) vărsa. (Soarele ~ o căldură plăcută.) 6. a arunca, a da, a împrăştia. (Luna ~ sclipiri vii.) 7. a (se) difuza, a (se) împrăştia, a (se) revărsa. (Lumina se ~ în toate ungherele.) 8. a (se) difuza, a (se) duce, a (se) împrăştia, a (se) întinde, a (se) lăţi, a (se) propaga, a (se) transmite, (rar) a (se) vehicula, (înv.) a (se) povesti, a (se) vesti. (Ştirea s-a ~ peste tot.) 9. a circula, a se extinde, a se împrăştia, a se întinde, a se lăţi, a se propaga, a se transmite, (înv.) a se răşchira, a se tinde. (Zvonul s-a ~ din gură în gură.) 10. a difuza, a populariza, a propaga, a propovădui, (astăzi rar) a vulgariza, (fig.) a semăna. (A ~ o teorie.) 11. (BIS.) a predica, a propaga, a propovădui, (înv.) a binevesti, a mărturisi, a povesti, a spune. (~ în lume creştinismul.) 12. v. emana. 13. v. propaga. 14. v. extinde.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *