fbpx

Silabe...

Despărțirea în silabe a cuvântului “Caleidoscop”
Cuvântul "caleidoscop" este împărțit în silabe astfel: ca-lei-dos-cop Explicație: ca-: Aceasta este prima silabă și […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Cald”
Cuvântul "cald" este împărțit în silabe astfel: cald Explicația: cald: Cuvântul este format dintr-o singură […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Calculator”
Cuvântul "calculator" este împărțit în silabe astfel: cal-cu-la-tor Explicația: cal-: Aceasta este prima silabă și […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Cal”
Cuvântul "cal" este împărțit în silabe astfel: cal Explicația: cal: Cuvântul este format dintr-o singură […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Caii”
Desigur! Cuvântul "caii" este împărțit în silabe astfel: ca-ii Explicația: ca-: Aceasta este prima silabă […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Caiet”
Cuvântul "caiet" este împărțit în silabe astfel: ca-iet Explicația: ca-: Aceasta este prima silabă și […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Cabanier”
Cuvântul "cabanier" este împărțit în silabe astfel: ca-ba-ni-er Explicația: ca-: Aceasta este prima silabă și […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Butelie”
Cuvântul "butelie" este împărțit în silabe astfel: bu-te-li-e Explicația: bu-: Aceasta este prima silabă și […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Buruiană”
Cuvântul "buruiană" este împărțit în silabe astfel: bu-ru ia-nă Explicația: bu-: Aceasta este prima silabă […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bucurie”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bucurie" este: bu-cu-rie Explicație: Cuvântul "bucurie" are trei silabe: "bu", […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Broscuță”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "broscuță" este: bros-cu-ță Explicație: "bros" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Broască”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "broască" este: broas-că Explicație: Cuvântul "broască" are două silabe: "broas" […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Brad”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "brad" este: brad Explicație: "brad" este un cuvânt monosilabic, adică […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bondar”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bondar" este: bon-dar Explicație: "bon" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bombonieră”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bombonieră" este: bom-bo-ni-e-ră Explicație: "bom" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bomboane”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bomboane" este: bom-boa-ne Explicație: "bom" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bolnav”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bolnav" este: bol-nav Explicație: "bol" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Bojdeucă”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "bojdeucă" este: boj-deu-că Explicație: "boj" - prima silabă, deoarece avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Boaică”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "boaică" este: boai-că Explicație: "boai" - prima silabă, deoarece  avem […]
Despărțirea în silabe a cuvântului “Biosferă”
Despartirea în silabe pentru cuvântul "biosferă" este: bi-o-sfe-ră Explicație: "bi" - prima silabă, deoarece consoana […]
1 2 14
Copyright 2024 © Explicativ.ro