fbpx

Silabe...

Cuvantul Este despartit in silabe
Cuvantul "este" se desparte in silabe astfel: es-te. Despartirea in silabe a cuvantului "este" se […]
Cuvântul luam despărțit în silabe
Cuvântul "luam" se desparte în silabe astfel: "lu-am". Iată cum se face despărțirea cuvântului "luam" […]
Cuvântul fotoliu despărțit în silabe
Cuvântul "fotoliu" se desparte în silabe astfel: "fo-to-liu". Iată cum se face despărțirea cuvântului "fotoliu" […]
Cuvântul cotloane despărțit în silabe
Cuvântul "cotloane" se desparte în silabe astfel: "co-tloa-ne".
Cuvântul alcool despărțit în silabe
Cuvântul "alcool" se desparte în silabe astfel: "al-co-ol".
Cuvantul Aici despartit in silabe
Cuvantul "aici" se desparte in silabe astfel: a-ici. Despartirea in silabe a cuvantului "aici" se […]
Cuvantul Rucsac despartit in silabe
Cuvantul "rucsac" se desparte in silabe astfel: ruc-sac. Despartirea in silabe a cuvantului "rucsac" se […]
Cuvantul Inot despartit in silabe
Cuvantul "inot" se desparte in silabe astfel: i-not. Despartirea in silabe a cuvantului "inot" se […]
Cuvantul Crengi despartit in silabe
Cuvantul "Crengi" despartit in silabe: Crengi Cuvantul "Crengi" este format dintr-o singura silaba, drept urmare, […]
Cuvantul Fiinta despartit in silabe
Cuvantul "fiinta" se desparte in silabe astfel: fi-in-ta. Explicatie: In limba romana, despartirea in silabe […]
Cuvantul Exact despartit in silabe
Cuvântul "exact" se desparte în silabe astfel: e-xact. Acesta se desparte în două silabe deoarece […]
Cuvinte grele de despartit in silabe
Iata cateva exemple de cuvinte greu de despartit in silabe si explicatia de ce sunt […]
Numele proprii se despart in silabe
In general, numele proprii nu se despart in silabe, deoarece ele sunt nume unice si […]
Cuvantul Toamna despartit in silabe
Cuvântul "Toamna" se desparte în silabe astfel: Toam-na. Despărțirea cuvântului în silabe se face în […]
Cuvantul Niciodata despartit in silabe
Cuvantul "niciodata" se desparte in silabe astfel: ni-cio-da-ta. Aceasta despartire se datoreaza faptului ca cuvantul […]
Cuvantul Ghiozdan despartit in silabe
Cuvantul "ghiozdan" se desparte in silabe astfel: ghioz-dan. Aceasta despartire se datoreaza faptului ca cuvantul […]
Cuvantul Biblioteca despartit in silabe
Cuvantul "biblioteca" se desparte in silabe astfel: bi-blio-te-ca. Aceasta se datoreaza faptului ca cuvantul are […]
Cuvantul Imediat despartit in silabe
Cuvantul "imediat" se desparte in silabe astfel: i-me-di-at. Aceasta se datoreaza faptului ca cuvantul are […]
Cuvantul Geografie despartit in silabe
Cuvantul "geografie" se desparte in silabe astfel: "ge-o-gra-fi-e". Despartirea in silabe a acestui cuvant respecta […]
Cuvantul Examen despartit in silabe
Cuvantul "examen" se desparte in silabe astfel: "e-xa-men". Acesta se desparte in silabe conform regulii […]
1 2
Copyright 2023 © Explicativ.ro