fbpx
Citate din biblie

Citate din biblie

Desigur! Iată o listă cu citate din Biblie:

 1. „Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” - Ioan 3:16
 2. „Totul pot în Cel ce mă întărește.” - Filipeni 4:13
 3. „Domnul este păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic.” - Psalmii 23:1
 4. „Ferice de omul care nu umblă după sfaturile celor răi.” - Psalmii 1:1
 5. „Dă-ți tot silința ca să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om care a fost încercat, ca un lucrător care n-are de ce să se rușineze.” - 2 Timotei 2:15
 6. „Să nu te temi, căci Eu sunt cu tine.” - Isaia 41:10
 7. „Dumnezeu este dragoste.” - 1 Ioan 4:8
 8. „Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.” - Matei 22:37
 9. „Caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate acestea vi se vor da și vouă.” - Matei 6:33
 10. „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.” - Psalmii 34:18
 11. „Căci nu ne-a dat Dumnezeu un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chibzuință.” - 2 Timotei 1:7
 12. „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui.” - Evrei 11:6
 13. „Tot ce faceți, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul, nu pentru oameni.” - Coloseni 3:23
 14. „Fiți tari și curajoși. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine; El nu te va lăsa și nu te va părăsi.” - Deuteronom 31:6
 15. „Dar cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterile. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, merg și nu se istovesc.” - Isaia 40:31
 16. „Domnul este tăria mea și scutul meu; în El s-a încrezut inima mea și am fost ajutat.” - Psalmii 28:7
 17. „Căci planurile Mele nu sunt planurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.” - Isaia 55:8
 18. „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.” - Matei 22:39
 19. „De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați pentru viața voastră ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Nu este viața mai mult decât mâncarea și trupul decât hainele?” - Matei 6:25
 20. „Înțelepciunea începe cu frica de Domnul.” - Proverbe 1:7
 21. „Să nu răspundeți răului cu rău sau înjurăturii cu înjurătură, ci dimpotrivă, binecuvântați.” - 1 Petru 3:9
 22. „În orice lucru mulțumiți; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” - 1 Tesaloniceni 5:18
 23. „Bucură-te în Domnul, și El îți va da ce-ți dorește inima.” - Psalmii 37:4
 24. „Este mai fericit să dai decât să primești.” - Faptele Apostolilor 20:35
 25. „De unde vin războaiele și de unde vin luptele dintre voi? Nu vin ele oare din poftele voastre care se războiesc în mădularele voastre?” - Iacov 4:1
 26. „Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să mă înspăimânt?” - Psalmii 27:1
 27. „Omul vede ce este în față, dar Domnul vede inima.” - 1 Samuel 16:7
 28. „Pentru că am fost cumpărați cu un preț, slăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru.” - 1 Corinteni 6:20
 29. „Dumnezeu este refugiul și puterea noastră, un ajutor în necazuri, mereu găsit.” - Psalmii 46:1
 30. „Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe o cale dreaptă.” - Psalmii 143:10

De către cine au fost făcute citatele din Biblie?
Citatele din Biblie au fost scrise de o varietate de autori inspirați de Duhul Sfânt, incluzând profeți, regi, apostoli și alți lideri spirituali din vechime. Biblia este o colecție de texte sacre care reprezintă revelația lui Dumnezeu către umanitate, scrisă de-a lungul a sute de ani în contexte diferite.

De ce au fost făcute și care este scopul lor?
Aceste citate au fost scrise pentru a înțelege voia și natura lui Dumnezeu, pentru a oferi îndrumare morală și spirituală, și pentru a reconforta, inspira și învăța credincioșii în diferite momente ale vieții lor. Ele reprezintă învățăturile, promisiunile și revelațiile lui Dumnezeu pentru oameni și au avut ca scop întărirea relației dintre Dumnezeu și om. Prin intermediul lor, credincioșii sunt încurajați să își trăiască viața în conformitate cu principiile divine și să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune și meditație.

Alte articole interesante...

Citate despre lectură
Citate despre lectură “Ce lucru uimitor este o carte! E un obiect plat făcut dintr-un […]
Citate despre iubirea pentru copii
Citate despre iubirea pentru copii "Copiii nu te distrag de la munca mai importantă. Ei […]
Citate despre drumul în viață
Citate despre drumul în viață: "Viața e ca o excursie, bucură-te de fiecare zi și […]
Citate despre dezamăgire
Citate despre Dezamăgire: "Dezamăgirea este doar distanța dintre așteptare și realitate." - John C. Maxwell […]
Citate despre copilărie
Iată 30 de citate despre copilărie: "Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viața." - […]
Citate de la mulți ani
Citate de "La mulți ani": "Fie ca norocul și succesul să te însoțească pretutindeni, confortul […]
Citate de iubire pentru el
30 de citate de iubire pentru el: "Simți că toată lumea e a ta. Mai […]
Citate despre trandafiri
Citate despre trandafiri: "Roza, vieţuit-a cât rozele trăiesc: răstimp de-o dimineaţă." - Francois de Malherbe​​ […]

Sinonime...

Copyright 2023 © Explicativ.ro